Atık toplama projemiz de çok verimli

Kurum olarak projelere özel önem verdiğimizi, öğrencilerimize birlikte iş yapabilme becerisi kazandırmanın çabası içinde olduğumuzu, akademik çalışmaların toplumsal çalışmalarla desteklenirse anlam kazanacağını her fırsatta dile getiriyoruz.

Bu amaçlara ulaşmak için de farklı projeler uyguluyoruz.

Uyguladığımız ve farkındalık oluşturduğunu düşündüğümüz projelerden biri de ATIK TOPLAMA projemiz.

Topladığımız atıklarla topluma hizmet ettiğimizi düşünüyor, projeyi uygulayan personelimize çok teşekkür ediyoruz.