DUYU BÜTÜNLEME

Derleyen  / Hazırlayan
                                                 Nusret KOÇHAN
                                                              Sınıf Öğretmeni

Birçok çocukta görülebilen duyu bütünleme; Duyu Bütünleme Bozukluğu, duyular ile algılanan uyaranların sinir sistemi tarafından normal şekilde yorumlanamaması durumudur.  

Duyu Bütünleme Bozukluğunun belirtileri her çocukta farklı olabileceği gibi her çocukta görebileceğimiz ortak belirtileri de vardır. Çocuğun kendi vücudundan ve çevresinden gelen duyusal bilgileri harekete geçirmekle birlikte, en uygun şekilde kullanmasını mümkün hale getiren nörolojik bir işlem olarak tanımlanmıştır.

Kısaca duyu entegrasyonu, temelde beynin işleme şekliyle de alakalıdır.

Duyu Bütünleme Bozukluğu belirtileri şunlardır:

 1. İsmi söylendiğinde tepkisiz kalma  
 2. Basit yönergeleri almakta zorlanma
 3. Denge eksikliği Kaygı düzeyinin yüksek oluşu
 4. Konuşmada gecikme
 5. Yeni becerileri öğrenmede güçlük
 6. Derin duyu ihtiyacı olarak ellerini çırpma
 7. Amaçsız koşma ve tepkisel hareketler
 8. Grup oyunlarına dâhil olamama
 9. Davranışsal problemler
 10. Görevlerini yavaş yerine getirme
 11. Sarılmayı reddetme
 12. Vücudun sürekli hareket ihtiyacı duyması
 13. Eylem bildiren yönergeleri almada zorluk
 14. Görsel olarak ilgi çekici nesnelere uzun süre dalmak
 15. Yüksek sese aşırı tepki
 16. Ses çıkaran nesnelerle uğraşmak
 17. Gelişim yaşına uygun akademik becerilerde yetersizlik

Çevreden gelen uyarıları algılamamızı sağlayarak bu uyarılara hızlı bir şekilde cevap vermemize neden olan ve hislerimizi yönlendirebilen yedi adet duyumuz vardır. Bu duyuların algısında sıkıntı yaşayan çocuk veya yetişkinlerde Duyu Bütünleme görünmektedir.  

Tedavisi mümkün olan bu hastalığın teşhisi konulduktan hemen sonra ise bir terapist desteği sağlanmalı ve terapi uygulamalarına başlanmalıdır. Bu süreç oldukça uzun süreleri de kapsayabilmektedir. Çünkü duyuların yeterli bir şekilde entegrasyonu sağlanmadığı zamanlarda davranışsal bozukluklar sürekli olarak belirti gösterir. Bu süreçte bir terapist desteği almaya maddi anlamda gücünüz yeterli olmayabilir ya da ulaşım sorunlarınız ortaya çıkabilir.

Duyu Bütünleme Terapisi sürecinde her çocuğun ihtiyaç duyduğu duyusal alan farklıdır. Terapi sürecinde çocuğun eksik olduğu alan belirlenir ve çalışmalar bu alana yönelik olarak sürdürülür.

Duyu Bütünleme Terapisi harekete dayalı bir eğitimdir. Hareket ve sinir sistemini doğru orantılı olarak çalıştırır. Duyusal ve zihinsel anlamda çocuğun yaşadığı kaygı düzeyini alt seviyeye indirmek ve duyu – motor gelişimini uygun seviyeye çıkarmak hedeflenir.

Duyu Bütünleme Terapisi ile 0-6 yaş grubunda ve okul çağındaki çocuklarla da çalışılmaktadır. Bu durumlarınıza istianeden kurumumuzda yapılacak olan eğitimlerimiz ise devlet tarafından desteklenmektir. Sizlerin sağlığı için çıkılmış bu yolda eğitimlerden ücret alınmaması ile birlikte ulaşım imkânları da sağlanmakta ve ücretsiz olarak hizmetinize sunulmaktadır.

            Kaynak: İnternet