Mevzuat

Yeni Program “Dil Konuşma”

http://orgm.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2021_05/21130021_Dil_ve_Konusma.pdf

Yeni Program “Otizm”

http://orgm.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2021_05/21130120_Otizm.pdf

Yeni Program “Zihinsel Engelliler”

http://orgm.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2021_05/21132431_Zihinsel.pdf

Yeni Program “Öğrenme Güçlüğü”

https://ookgm.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2021_07/09112608_21130110_Ogrenme_Guclugu.pdf

Özel Eğitim Kurumları Yönetmeliği https://ookgm.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2019_09/06103840_Ozel_EYitim_KurumlarY_YonetmeliYi.pdf

Özel eğitim videoları yayınladı
Ulaşmak için tıklayınız
http://orgm.meb.gov.tr/www/ozel-egitim-videolari/icerik/1312

Özel çocuklarımızla eğlenceli etkinlikler https://cdn.eba.gov.tr/icerik/2020/05/OCEET_2020.pdf

BEP Yol Haritası http://orgm.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2013_09/18015222_bireyselletirilmieitimprogram.pdf

Dikkat eksikliği ve Hiperaktivite Bozkluğu el kitabı
http://orgm.meb.gov.tr/kitaplar/Dikkat_eksikligi_egitiminde_ogretmen_el_kitabi.pdf

Zihinsel Engelli Bireyler El Kitabı
http://orgm.meb.gov.tr/www/zihinsel-engelli-bireyler-icin-yayinlar/icerik/432

Yaygın Gelişimsel Bozukluklar El Kitabı
http://orgm.meb.gov.tr/kitaplar/otizimli_cocuk_aile_el_kitab%C4%B1.pdf

Erken çocukluk eğitim öğretim programı (0 – 36 ay) http://orgm.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2018_10/09145213_Erkencocukluk.pdf

Solunum yolu hastalıklarından korunmak için neler yapalım?
TIKLAYINIZ
http://www.meb.gov.tr/solunum-yolu-enfeksiyonlarindan-nasil-korunuruz/haber/20234/tr

Sağlık Hizmetlerinde Okul Sağlığı Kitabı için TIKLAYINIZ
https://sbu.saglik.gov.tr/Ekutuphane/kitaplar/okulsagligi.pdf

Özel Eğitim Mateyalleri Kataloğu
https://orgm.meb.gov.tr/www/ozel-egitim-materyalleri-katalogu-yayinlandi/icerik/984

Otizm Spektrum Bozukluğu ve Beslenme Aile Rehber Kitapçığı
Beslenmenin Otizm Spektrum Bozukluğu Üzerine Etkileri Farkındalık Geliştirilmesi Projesi kapsamında hazırlanan Aile Rehber Kitapçığı için aşağıdaki ara yüze TIKLAYINIZ
http://orgm.meb.gov.tr/ekutuphane/wp-content/uploads/2019/12/otizm-ve-beslenme-aile-kitabi.pdf

Otizm Spektrum Bozukluğu ve Beslenme Öğretmen Rehber Kitapçığı
Beslenmenin Otizm Spektrum Bozukluğu Üzerine Etkileri Farkındalık Geliştirilmesi Projesi kapsamında hazırlanan Öğretmen Rehber Kitapçığı için aşağıdaki ara yüze TIKLAYINIZ
http://orgm.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2019_12/01190702_oYretmen_kitabY.pdf

Okul / Öğretmen El Kitabı yayımladık
Kurumda yapılan çalışmaların, görevlendirmelerin ve hedeflerin yer aldığı “Okul / Öğretmen El Kitabı” hazırlayarak, hizmete sunduk. Kitapçık için TIKLAYINIZ
http://www.elityagmurcocuklar.com/okul-ogretmen-el-kitabi/

e kütüphane yayında
Milli Eğitim Bakanlığı, Özel Eğitime ihtiyacı olan öğrencilere sağladığı nitelikli eğitim fırsatları ile özel öğrencilerin kaliteli yaşam imkanlarını geliştirmeye çalışıyor. BU AMAÇLA ÖZEL EĞİTİM VE REHBERLİK PROGRAMLARI İLE ÖĞRETİM MATERYALLERİ ÜRETİYOR.
Portal için TIKLAYINIZ
orgm.meb.gov.tr/ekutuphane/