Mevzuat

Özel Eğitim Ve Rehabilitasyon Merkezi Programları

https://ookgm.meb.gov.tr/program_v1/pages/index.php?kt_id=1

Yeni Program “Dil Konuşma”

http://orgm.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2021_05/21130021_Dil_ve_Konusma.pdf

Yeni Program “Otizm”

https://ookgm.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2021_07/09112701_21130120_Otizm.pdf

Yeni Program “Zihinsel Engelliler”

https://ookgm.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2021_07/09112805_21132431_Zihinsel.pdf

Yeni Program “Öğrenme Güçlüğü”

https://ookgm.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2021_07/09112608_21130110_Ogrenme_Guclugu.pdf

MEB Özel Eğitim Kurumları Yönetmeliği

Özel eğitim videoları yayınladı
Ulaşmak için tıklayınız
http://orgm.meb.gov.tr/www/ozel-egitim-videolari/icerik/1312

Özel çocuklarımızla eğlenceli etkinlikler https://cdn.eba.gov.tr/icerik/2020/05/OCEET_2020.pdf

BEP Yol Haritası http://orgm.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2013_09/18015222_bireyselletirilmieitimprogram.pdf

Dikkat eksikliği ve Hiperaktivite Bozkluğu el kitabı
http://orgm.meb.gov.tr/kitaplar/Dikkat_eksikligi_egitiminde_ogretmen_el_kitabi.pdf

Zihinsel Engelli Bireyler El Kitabı
http://orgm.meb.gov.tr/www/zihinsel-engelli-bireyler-icin-yayinlar/icerik/432

Yaygın Gelişimsel Bozukluklar El Kitabı
http://orgm.meb.gov.tr/kitaplar/otizimli_cocuk_aile_el_kitab%C4%B1.pdf

Erken çocukluk eğitim öğretim programı (0 – 36 ay) http://orgm.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2018_10/09145213_Erkencocukluk.pdf

Solunum yolu hastalıklarından korunmak için neler yapalım?
TIKLAYINIZ
http://www.meb.gov.tr/solunum-yolu-enfeksiyonlarindan-nasil-korunuruz/haber/20234/tr

Sağlık Hizmetlerinde Okul Sağlığı Kitabı için TIKLAYINIZ
https://sbu.saglik.gov.tr/Ekutuphane/kitaplar/okulsagligi.pdf

Özel Eğitim Mateyalleri Kataloğu
https://orgm.meb.gov.tr/www/ozel-egitim-materyalleri-katalogu-yayinlandi/icerik/984

Otizm Spektrum Bozukluğu ve Beslenme Aile Rehber Kitapçığı
Beslenmenin Otizm Spektrum Bozukluğu Üzerine Etkileri Farkındalık Geliştirilmesi Projesi kapsamında hazırlanan Aile Rehber Kitapçığı için aşağıdaki ara yüze TIKLAYINIZ
http://orgm.meb.gov.tr/ekutuphane/wp-content/uploads/2019/12/otizm-ve-beslenme-aile-kitabi.pdf

Otizm Spektrum Bozukluğu ve Beslenme Öğretmen Rehber Kitapçığı
Beslenmenin Otizm Spektrum Bozukluğu Üzerine Etkileri Farkındalık Geliştirilmesi Projesi kapsamında hazırlanan Öğretmen Rehber Kitapçığı için aşağıdaki ara yüze TIKLAYINIZ
http://orgm.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2019_12/01190702_oYretmen_kitabY.pdf