Özel Eğitimde Aile

Nusret KOÇHAN
                                                                                                             Sınıf öğretmeni
 kochan77@gmail.com

Özel eğitim dediğimiz zaman genellikle özel eğitme ihtiyaç duyan bireyler aklımıza gelir. Rehabilitasyon merkezlerinde yapılan eğitim çalışmaları, eğitimcilerin bütün imkânlarını kullanarak sürdürmektedirler. Ancak; bireye yapılan bu çalışmalarından bireyin tanısı ve diğer ailevi ve çevresel faktörler öğrenmede büyük rol oynamaktadır. Ayrıca öğrencinin eğitim gördüğü eğitim kurumunun sorumluluğu çok daha fazladır. Haftanın beş günü öğrenciye eğitim verilmektedir. Bu eğitimin yeterli olmadığı ve o kurumdaki eğitimciler kendi sorumluluklarını ya ailelere veya özel eğitim kurumlarına yıkmaktadırlar. Bu olumsuz tutumlar öğrencileri ve ailelerini olumsuz etkilemektedir.

Sevgili veliler, demem o ki öğrencilerimizin eğitim sürecine sizlerin de aktif katılımı zorunludur. Bu nedenle de eğitim merkezindeki öğretmenlerinizin çalışmalarını evde tekrar etmek, onların size verdiği ödevlendirmelerde mutlaka onlara yardımcı olmak, onlarla işbirliği içerisinde bulunmak zorundasınız. Bu alanda yapılan bilimsel incelemeler velileri eğitim sürecine dâhil olan öğrencilerin daha kısa zamanda daha fazla beceriyi, ailesi eğitim sürecine dâhil  olmayan öğrencilere göre öğrendiklerini ispatlamaktadır. O halde bizler öğrencilerimiz için gerekli sorumlulukları paylaşmak ve öğrencilerimizi bağımsız yaşama hazırlamak için bir arada olmak zorundayız.

Özel eğitimde ailenin önemi bir daha ortaya çıkmıştır. Bütün eğitimciler aileleri eğitimin içinde önemli bir unsur olarak görmelidir. İnanıyorum ki başarı mutlak öğrencinin geleceğini olumlu etkileyecektir.